• broken image

  GAAF MENS

   

   

  André de Oude

   

   

  NLP | Relatiecoach | Supervisor | Mediator | Brainspot- en EMDR-practitioner | Hypnotherapeut

 • Andre de Oude

   

   

  Mijn naam is André de Oude, geboren in 1963 in het dorp Zevenhuizen (Z-H).

  Opleidingen: Pedagogische Academie in Gouda, master Theologie in Kampen.

   

  Werkervaring: in het pastoraat (kerkelijke gemeenten, verpleeghuis, gevangenis) en vanaf 2008 als geestelijk verzorger bij het Min. van Defensie – bij de Koninklijke Marechaussee .

  Uitzendingen: Afghanistan (6,5 mnd), Griekenland (6 mnd) en Mali (4,5 mnd). Als geestelijk verzorger ben ik geregistreerd bij de SKGV (stichting kwaliteitsbewaking voor geestelijk verzorgers) en als eerstelijns geestelijkverzorger bij de VGVZ (vereniging van geestelijk verzorgers).

   

  Bijzonderheden: Vader van 4 kinderen en liefhebber van sport.

   

  En verder: altijd de overtuiging gehad mezelf te blijven ontwikkelen en o.a. de volgende opleidingen gevolgd: Coaching en Counseling, Mediation, werken met Enneagram, NLP, Contextueel pastoraat, de post-doc Klinisch Pastorale Vorming (waarin Past Reality Integration en psychodrama), Cogis Traumazorg, Voice Dialogue, Brainspotting en Supervisie.

   

  AVG (algemene verordering gegevensbescherming)

  Ik werk volgens de privacy-regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze liggen ter inzage op mijn kantoor. Ook kan ik ze u per email opsturen.

  KvK - Gaafmens

  Sinds 2003 als zelfstandige ondernemer ingeschreven bij de KvK Gooi en Eemland onder nr. 32098265

 •  

  Mijn visie: Geluk is geen kant en klaar product; het ligt vaak voor het oprapen, maar je moet er wel wat voor doen

   

   

  Mijn missie: Mensen helpen heel te worden

   

   

  Vanuit mijn werkervaring in de zorg, bij justitie en defensie weet ik dat mensen soms 'zomaar' de regie over hun werk, relaties en zelfs over hun leven kwijt kunnen raken. Dat kan enorme impact hebben.

   

  Het is mijn missie om mensen in hun crisis bij te staan. Mijn motivatie ligt in het zorgen dat mensen weer gaaf mens kunnen worden; heel.

  Soms is een klein duwtje in de goede richting voldoende. Maar soms is complexe begeleiding noodzakelijk.

   

  Door mijn levenservaring (ik werk al 30 jaar in de zorg voor mensen) en dankzij mijn vele opleidingen heb ik meerdere vaardigheden en kennis opgedaan om mensen weer ‘op weg te helpen’.

  Dat doe ik niet alleen vanuit mijn beroep, ik doe het ook omdat het een innerlijke drive is. Ik word blij als mensen uit hun ellende weer overeind krabbelen. Gaaf dus.

 • Brainspotten: de nieuwe vorm van breed-spectrum trauma-zorg

  Wat is Brainspotting

  Brainspotting is een zeer effectieve vorm van verwerking van trauma's of blokkades. Hierbij worden de gebieden in de hersenen bereikt, die buiten ons denken en onze taal om gaan. Brainspotting heeft niet alleen een positief effect op onze kwaliteit van leven maar is ook zeer effectief gebleken bij de verbetering van prestaties voor mensen die onder hoge druk moeten presteren.

   

  De voordelen van Brainspotting

  • Laagdrempelig en voor alle leeftijden geschikt, ook voor kinderen vanaf 3 jaar
  • Effectief tegen veel aandoeningen zowel op lichamelijk als geestelijk gebied
  • Diep bereik in de bewuste en onderbewuste gebieden van de hersenen
  • Geen noodzaak om over de problemen te kunnen of moeten praten
  • Minder risico op her-traumatisering
  • Blijvend en diepgaand resultaat
  • Kortdurende interventieperiodes: 3 tot 5 sessies zijn vaak voldoende

   

  Hoe gaat 'Brainspotting' in zijn werk

  'Brainspotting' werkt met een aanwijsstok/pointer en stereomuziek via een koptelefoon. Er wordt niet of nauwelijks gesproken en de sessie vindt zittend plaats, in een rustige omgeving.

   

  Wat is een 'Brainspot'

  Een 'Brainspot' is de stand of positie van de ogen die direct verband houdt met een emotionele activering van ons brein; in de amygdala, de hippocampus of de orbitale cortex van het limbisch systeem. De reactie van het oog, gecombineerd met bepaalde reflexreacties, geven de brainspot aan.

   

  Verwerken en helen, de effecten van Brainspotting

  Brainspotting zet een diepgaand en helend proces in de hersenen in werking. Deze manier van verwerken zorgt er voor dat eerder vastgezette emotionele belevenissen geen blokkades of andere storende reacties meer veroorzaken. Brainspotting ontmantelt het trauma, de symptomen en de lichamelijke pijn. Brainspotting activeert het zelfhelend vermogen van het lichaam om op een diepgaand niveau het trauma te genezen.

   

  Hoe diep werkt Brainspotting?

  Brainspotting werkt tot in het diepste gedeelte van ons brein en lichaam door de directe toegang tot autonome zenuwstelsel en limbische systemen in het centrale zenuwstelsel. Omdat het limbisch stelsel (deels) het sympathische zenuwstelsel en (voornamelijk) het parasympatische zenuwstelsel aanstuurt, zijn de lichamelijke effecten duidelijk merkbaar (o.a. de spijsvertering, bloeddruk, hartslag, slaap-waakritme, stresshormonen enz.)
   
  Voor wie is Brainspotting geschikt?

  Brainspotting is een vorm van zorg die uitstekend samengaat met diverse psychotherapeutische - en lichamelijke behandelmethodes. Het kan een aanvulling zijn op verschillende coaching-technieken die zich richten op angsten (bv faalangst) en andere psychische blokkades. Te denken valt aan een combinatie met acupunctuur, bio-feedback, fysiotherapie, haptonomie, chiropractie etc.

   

  De grondleggers van brainspotting hebben de behandelmethode EMDR als uitgangspunt genomen en dóórontwikkeld tot deze revolutionaire manier van zorgverlening.

   

  Inmiddels zijn er over de hele wereld 14.000 Brainspot-practitioners actief. Niet alleen in Europa maar ook in Zuid -Amerika, Australië, China en Japan werken steeds meer psychologen, therapeuten en andere zorgverleners met Brainspotting en neemt het enthousiasme over deze methode toe.

   

  Ik ben opgeleid en geregistreerd practitioner bij Brainspotting Nederland

  https://brainspotting.nl/index.php/nl/

 • EMDR

  de krachtige vorm van trauma-therapie

  Wat is EMDR?

  Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. De mensen die hier blijvend last van hebben, lijden vaak aan PTSS (post traumatisch stress syndroom).

  Waarom EMDR?

  Bepaalde gebeurtenissen in het leven kunnen diep ingrijpende gevolgen hebben op psychologisch vlak. De meeste mensen 'verwerken’ deze ervaringen door hun eigen herstelvermogen. Bij anderen ontwikkelen zich soms psychische klachten. Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende of levensbedreigende gebeurtenis die zich soms plotseling blijven opdringen. Soms 'uit het niets'... Nogal eens komen dan angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries naar boven. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties.

  Hoe werkt het?

  De behandelaar vraagt in gedachten naar het vervelendste beeld dat bij de gebeurtenis hoort te gaan. Dit gaat om beelden, gedachten en gevoelens. Hierbij wordt in beeld gebracht wat er allemaal bij de traumatische gebeurtenis hoort. Daarna wordt de EMDR opgestart - ik gebruik daarvoor de laatste technische hulpmiddelen en methoden. Ik vraag de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen maar ondertussen wordt de cliënt afgeleid door verschillende stimuli: visueel, auditief en tactiel of motorisch. Dit gebeurt in 'sets'. Na elke set wordt er even rust genomen. Op dit moment vraag ik 'wat er naar boven komt'. Meestal komt er een stroom van gedachten en beelden op gang die rationeel geen enkele verband hoeven te hebben. Soms gebeurt er op lichamelijk vlak één en ander. Vrijwel altijd merkt de cliënt dat er wel wat verandert. Dat is vaak de inzet voor de volgende 'set' met stimuli.

  Nadelen?

  De EMDR-sessies worden vrijwel altijd als 'emotioneel belastend' of 'pittig' ervaren. Ook daarna kunnen de effecten nog even doorwerken (in dromen of emoties overdag) en dat is goed. Soms ijlt het EMDR-effect nog na en komen er nieuwe beelden op of zijn er heftige emoties. Emotioneel voelen mensen zich ‘wat wiebelig’ of vermoeid na een sessie. Het is dan geruststellend te weten dat dit vrijwel altijd na een aantal dagen weg-ebt. En dan ontstaat er vaak een nieuwe balans.

  Er komt een klein beetje huiswerk bij kijken. Want persoonlijk vind ik dat het bijhouden van een dagboek (met een paar krabbels per dag) erg productief kan werken: 1. het helpt in de verwerking; 2. de aantekeningen kunnen bij een vervolgsessie goed helpen; 3. de cliënt ziet de eigen vorderingen.

  •  

 • Hypnotherapie

  Vrij recent voltooide ik de opleiding (aug. 2020) van Hypnotherapeut. In alle mooie specialismen die ik de afgelopen 20 jaar heb ontwikkeld, is de vorm van hypnotherapie voor bepaalde gevallen één van de effectiefste en krachtigste werkvormen die ik ken. Er gebeuren bij deze werkvorm prachtige dingen. Het is geen hocus pocus of abracadabra. De cliënt blijft zelf 'in controle'. Er valt veel over en voor te zeggen: zoals de snelle werking er van. En het weer in contact komen met het onderbewuste en het eigen gevoel. Mensen vinden hier hun kracht terug: bijvoorbeeld controle over pijn en verslaving. Als hypnotherapeut ben ik gecertificeerd door en aangesloten bij het Internationaal Hypnotherapeuten Register.

 • NLP-coaching

   

  NLP

  Met de inzet van Neuro Linguistisch Programmeren wordt een met brainspotting vergelijkbare benadering aangeboden maar met een ander vertrekpunt. Het gaat meer uit van coaching en probeert op een andere laag van ons mens-zijn effect te bieden.

   

  Hoe begint NLP?

  Bij NLP kijken we gezamenlijk hoe je dingen doet, wat je voorkeuren zijn in waarnemen, denken en leren. Vaak zijn dat onbewuste patronen. Elk mens heeft zijn voorkeur voor waarnemen en het filteren daarvan: wat zien we, wat horen we, wat voelen we intuïtief aan en zelfs wat merken we aan geur, tast en smaak… een heleboel van die info ‘komt wel binnen', maar doen we niets mee of veel te weinig.

   

  Waar loop je vast?

  Met het in kaart brengen van onze voorkeuren onderzoeken we hoe je omgaat met uitdagingen en problemen (zoals conflicten of het afwegen van belangen). Maar ook wat er met je gebeurt als het om je eigen blinde vlekken gaat. Of waar je allergisch voor bent bij anderen (en soms zelfs in je eigen gedrag).

   

  Hoe komen we er uit?

  En dan komt de volgende stap: hoe kun je dit verbeteren of zelfs totaal veranderen? Waar wil je aan werken, waar liggen groeikansen of waar wil je zeker niet terechtkomen? NLP biedt daarbij meerdere handvatten, oefeningen en inzichten die je kunnen helpen om daar te komen waar je op je best bent… heel, gaaf mens.

  NLP-practitioner - gecertificeerd door Richard Bandler

 • Sterker worden vanuit jezelf

   

  Wat is supervisie?

  Supervisie is een vorm van begeleiding waarbij de supervisor zijn client (de supervisant = degene die de begeleiding ontvangt) helpt om in toenemende mate zelfstandig te leren. Met andere woorden: wie éénmaal supervisie heeft ondergaan is in principe daarna in staat om praktisch elk probleem zelf op te lossen. En dan hebben we het hier niet alleen over praktische problemen maar vooral ook intra-psychisch en inter-psychisch. Het is in feite de krachtigste vorm van coaching.

   

  Verschillen met andere begeleiding

  Waar counseling vooral een kwestie van advies geven is, daar gaat coaching verder: het is een gezamenlijk in kaart brengen van knelpunten, problemen, omliggende (complicerende) factoren en het genereren van oplossingen. Hierbij speelt de begeleider een grote en beslissende rol.

   

  Het geheim van supervisie

  Supervisie daartegenover is de methodiek die de supervisant gaandeweg leert om zelfstandig de problemen inzichtelijk te krijgen (voelen, willen, denken en doen), daarop te reflecteren en daarna zelf oplossingen te vinden, deze uit te proberen om te komen tot oplossingen die blijvend zijn. Het is een soort van ontwikkelings-weg die je jezelf kunt aanleren.
   

  Voor wie is supervisie?

  • voor mensen die willen onderzoeken waarom zij innerlijke conflicten hebben
  • voor mensen die vastlopen in hun werk of privé
  • voor mensen die het roer willen omgooien maar niet weten hoe of waar naar toe
  • voor mensen die merken dat ze in dezelfde patronen vastlopen
  • voor managers die een bij deze tijd passende leiderschapsstijl willen ontwikkelen 

  Ik ben geregistreerd supervisor bij de LVSC

 • Discussie zonder vechten

   

  Wat als conflicten je leven zuur maken?
  Of als je bij iemand die je privé of voor je werk niet kunt ontlopen maar steeds in je allergie schiet …. dan is het tijd voor mediation.

   

  Mediation is geen tovermiddel. Want als mensen er uit willen komen is daarvoor wel een inspanning nodig. In dat geval kan de mediator helpen. Een mediator is iemand die met zijn speciale manier van kijken, omgaan met spanningen en het afwegen belangen de partijen met elkaar in gesprek kan krijgen.

   

  Volgens een bepaald schema wordt onderzocht:

  1. Wat houdt jullie verdeeld?
  2. Welke pijn zit daaronder?
  3. Wat zijn jullie belangen?
  4. Waar kan er winst voor samen worden geboekt?

  Vaak blijkt dat als mensen weer echt in gesprek komen met elkaar er veel valt te winnen voor beide partijen. Soms komt daar wel creativiteit voor kijken, soms juist een nuchter schema of een uitgekristalliseerde berekening. Of soms gewoon praktische werkafspraken die in een groeimodel door-ontwikkelen tot een mooie overeenkomst.

   

  Maar hoe dan ook: bij mediation staan de deelnemers en hun belangen voorop en wordt juist vermeden dat het om winnen of ‘niet willen verliezen’ gaat. In de praktijk blijkt gewoon dat het erg vaak best wel lukt! En dat na de pijnlijke fase van afscheid nemen er ook weer andere tijden kunnen aanbreken waarin geluk weer voorop kan staan. Juist het wederzijdse convenant kan het fundament voor een mooie toekomst zijn zonder strijd.

   

 •  

  Communiceren en terug naar je kwetsbaarheid

   

  Ontstaan

  De oude Grieken hadden zo'n 300 jaar v. Chr. drie woorden voor liefde: agape, filia en eros. Deze drie door de oude filosofen bij elkaar gebracht en in een model gezet, hebben mij geïnspireerd tot een hedendaags model voor relatie-coaching. Voordeel van dit model is dat het knelpunten snel inzichtelijk maakt (zonder schuldvraag) en met concrete stappen komt waardoor de te maken 'werkafspraken' behapbaar zijn.

   

  Hoe werkt het?

  Als eerste proberen we de pijnpunten in kaart te brengen. Deze pijnpunten hebben vaak te maken met vastgesleten patronen die zich in onze levens nestelen. Dat overkomt bijna iedereen. Daarom is het voor elke relatie nodig om onderhoud te plegen. Elke relatie heeft dat nodig!

  Door als tweede stap te kijken naar: 'hoe het ooit begon' en 'wat er nu van terecht is gekomen' kunnen we de verschillen in kaart brengen en hier (meestal) een logische verklaring voor vinden. Want elk menselijk gedrag vindt zijn basis in de soms meest kleine beslissingen die wij maken in het dagelijkse leven. Zonder dat we dat in de gaten hebben.

   

  De negen kamers

  Hierna passen we het model toe op de relatie en kijken we naar de negen doorslaggevende aspecten die in "het huis van de liefde" horen. Dit "huis" is als een woonhuis: alle kamers moeten af en toe bezocht, geïnspecteerd en schoongemaakt worden. Dan blijft het bewoonbaar. Zo werkt het ook in de liefde en relaties.

  Of om er een andere metafoor op los te laten: de negen aspecten van de liefde zijn als een wiel dat draait. Zolang de negen aspecten aanwezig zijn, blijft het wiel rond en draait het zeer gemakkelijk. Haal je er 1 of 2 stukken uit, dan wordt het al een stuk lastiger. Dan gaat het moeite kosten om het draaiend te houden. En dat merk je vaak op onbewust niveau. Totdat er een keer iets stuk gaat; je breekt innerlijk of de 'lol gaat er af'. Zo was niet begonnen ... en zo was het niet bedoeld.

   

  En dan ... hoe moet het verder?

  a. Met behulp van concrete actieplannen worden kleine stappen gemaakt; zoals ik al zei: behapbaar, controleerbaar en concreet.

  b. Daarnaast worden werkafspraken gemaakt die de vaak belemmerde communicatie weer op gang kunnen helpen.

  c. Beide partners krijgen oefeningen mee om de gevoelsreflectie weer op gang te helpen.

  d. Het kan enorm helpend zijn als partners elkaars onvermogen of valkuilen eenmaal inzichtelijk hebben - het in kaart brengen daarvan hoort bij de eerste fase. Soms kunnen partners daarna al weer hartelijk lachen om hun eigen onvermogen of elkaars flaters ... zoals het ook was toen de relatie begon.

   

  Voordelen van deze relatie-coaching

  • Er zijn geen vereisten vooraf: relatie-coaching is voor iedereen toegankelijk.
  • Het is praktisch en werkt met kleine stappen.
  • Ik heb een brede benaderinswijze: soms wordt er een uitstapje gemaakt naar coaching of NLP. Soms maak ik gebruik van PRI, Voice Dialogue en/of psychodrama. Maar altijd ten bate van het proces en relatie.
  • Het enige wat verder nodig is? Inzet om de relatie te redden - en die moet van de partners komen.
 • Werkvormen

  Bij de aanpak van problemen kan ik meerdere werkvormen inzetten: psychodrama, voice dialogue, een speelse vorm van provocatieve coaching, familie- of organisatie-opstellingen, een contextuele benadering, de invalshoek van PRI (past-reality-integration), geleide meditaties, enneagram of bijv. pastorale gespreksvoering. Door mijn jarenlange inzet als geestelijk verzorger in de gezondheidszorg, bij justitie en defensie heb ik beschikking over ruime ervaring en een multidisciplinaire aanpak van knelpunten.

 • Wat kost het

   

  Als het over geld gaat, spitsen de meeste mensen hun oren. Mijn disciplines en werkvormen verschillen in prijs.

  Bovendien is soms maatwerk vereist.

  Stuur mij een email, dan maak ik er daadwerkelijk maatwerk van. Zie de contact-pagina.

   

 • Commentaar

  Schrijf je reactie in + 70 woorden

 • Stuur een mail of bel me

  Tjalk 58
  1231 TX Loosdrecht
  Op afspraak

  Gratis parkeren tegenover kantoor
  +31652017378